Badacze47

Instytut Fizyki PAN

Zbuduj własną rakietę

Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Uniwersytet Warszawski - pokaz doświadczeń

Piknik Naukowy

Instytut Geofizyki PAN

„Lekcja otwarta dla uczniów” z fizyki w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Tematyka lekcji fizyki: „Badanie ruchu”.

UCIEKAJĄCY KOREK

Dlaczego zapinamy pasy bezpieczeństwa, mimo że ogranicza to ruchy?

Jajko w butelce

Badamy siły napięcia powierzchniowego

Obserwujemy skutki ciśnienia atmosferycznego

„ Zajęcia otwarte z fizyki” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na wykładzie prezentowane były efektowne i interesujące doświadczenia fizyczne. Temat wykładu: „Trzy stany skupienia”

„ Zajęcia otwarte z fizyki” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracowni fizycznej prowadziliśmy własne eksperymenty pracując w zespołach dwuosobowych. Tematem zajęć była: „Równia pochyła”.

Dyfuzja w ziemniaku

Ciecz nienewtonowska

„Lekcja otwarta dla uczniów” w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Wykonywaliśmy doświadczenia z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych w pracowni komputerowej, analizując dane i przedstawiając je w różnej formie.

„ Zajęcia otwarte z fizyki” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - Pracownia fizyczna. Prowadziliśmy własne eksperymenty pracując w zespołach dwuosobowych. Celem zajęć w pracowni było „Wyznaczenie gęstości ciał stałych o różnych kształtach”.

„Gazy, ciecze, ciała stałe” w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dużą ilość eksperymentów wykonywanych również przez nas